Εγγραφή

Εγγραφές εδώ:  eventora.eu/eedsa-conf

Κόστος Συμμετοχής

 

Φοιτητές Μέλη ΕΕΔΣΑ Μη-Μέλη ΕΕΔΣΑ
10 € 15 € 30 €