Οργανωτική Επιτροπή

  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, EEΔΣΑ
  • ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ, ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ
  • ΝΑΤΑΛΙ ΚΡΕΤΣΗ – ΜΠΑΚΟΛΑ, Μηχανικός Περιβάλλοντος
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ, MMK Solutions
  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΥΓΙΤΗΣ, Water & Waste
  • ΑΪΝΤΑ ΑΝΘΟΥΛΗ, Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΜSc
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ, Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
  • ΑΧΗ ΜΑΝΤΟΥΖΑ, CONSORTIS
  • ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ, Q-Green
  • ANNA KOKKAΛΗ, ΕΕΔΣΑ