Επιτροπή Φορέων Συνεργασίας

Η ΕΕΔΣΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία για 1η φορά σε εθνικό επίπεδο για την συγκρότηση Επιτροπής Φορέων Συνεργασίας με στόχο τον Δημόσιο Διάλογο για την Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο του Συνεδρίου.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν -πέραν της ΕΕΔΣΑ- 10 σημαντικοί φορείς από όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων μερών, με σημαντικά στελέχη – εκπροσώπους τους. Στην επιτροπή προεδρεύει η ΕΕΔΣΑ δια του Αντιπρόεδρου Γ. Ηλιόπουλου.

 

–