Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων                        05/11/2019

Υποβολή Πλήρους Εργασίας           17/01/2020

6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ           27 – 28/02/2020